Associaciķ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TORRE DE VALLFEROSA (AATV) neix el 27 d'agost de 2003 amb l'únic afany de lluitat i treballar per aquestes terres del poble de Vallferosa i rodalies. La nostra principal arma i eina radica en la Torre-Castell de Vallferosa, que està considerada com a una obra única a nivell mundial.

El primer objectiu que tenim es poder restaurar amb condicions la Torre-Castell de Vallferosa. Però reconeixem les nostres limitacions, i per això, demanem l'ajuda de totes les administracions i particulars.

 

Els orígens del neixament de l'associació els situarem en la demanda feta per múltiples persones, amics i clients de la casa de pagès La Collita de Cal Cristòfol, de què calia crear alguna entitat per preservar tan magnífic monument. Arribat el punt en què també feia falta una entitat sense ànim de lucre per sol·licitar i tramitar ajudes provinents de la Comunitat Europea, algunes persones vàrem decidir crear l'associació per poder treballar amb més possibilitats.

 

De moment, el funcionament de l'AATV és molt simple per no ocasionar despeses. Està basat en la confiança personal. Si l'associació va adquirint importància en volum d'associats i responsabilitats, haurem de reestructurar-nos, de manera que el fruit sigui sempre el millor.

 

Si hi ha persones o entitats interessades en col·laborar amb l'associació, cal que truqueu als números 973473399, 973296122 i 973473176. Tothom que hi tingui bona voluntat té les portes obertes.

 

PERSONES, ENTITATS O ADMINISTRACIONS QUE HAN FET ALGUNA APORTACIÓ ECONÒMICA, MATERIAL O PERSONAL A L'ASSOCIACIÓ :


- Pere Tarragó i Montserrat Abella
- Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (of. Torà)
- Consell Comarcal del Solsonès

- Julia Arza i Aranzazu Gòmez
- Família Muñiz i Fortuny
- Diputació de Lleida
- Consell Comarcal de la Segarra
- Ajuntament de Torà

moltes gràcies a tots

 

A dia d'avui, finals de l'any 2012, gairebé 4 anys després d'haver aconseguit i contribuit de manera indispensable en la "restauració" de la Torre de Vallferosa, les persones dels diferents ajuntaments de Torà no han permés a l'Associació A.T.V. accedir a la Torre per poder continuar treballant en benefici de la Torre i del poble de Vallferosa segons els seus estatuts. El centralisme no és ni llunyà ni aliè.